Goede en foute champignonsupers

Posted by on dec 30, 2012 in blog bericht, home, nederlands, Nieuws

Goede of foute champignons? Alleen een keurmerk kan het zeggen

Het is een verwarrende discussie over welke supermarkt goede champignons verkoopt en welke foute. Jumbo-dochter C1000 is goed, maar Jumbo zelf is fout. Ook inkoopverbond Superunie is fout, maar Superunieleden Co-op en Jan Linders zijn goed. Begrijpt u het?

Minister Asscher van Sociale Zaken sloeg op 28 december gelijk aan bij het zien van de reportage van de Keuringsdienst van Waarde over de misstanden in de champignonteelt. Meteen zette hij Albert Heijn in de beklaagdenbank. Een beetje dom van de minister, die in zijn ijver verzuimde om zich even iets beter te informeren.

Want Albert Heijn blijkt op de goede weg om zich voor het keurmerk Fair Produce te kwalificeren. Dat bevestigde ook Bart Jan Krouwel, voorzitter van Fair Produce, die de opmerkingen van Asscher over Albert Heijn als ‘ongelukkig’ kwalificeerde. Asscher had hem beter eerst even kunnen bellen, zo meende Krouwel.

Nu is Asscher jarenlang wethouder geweest in Amsterdam, de stad waar Albert Heijn vele jaren effectief de concurrentie buiten de deur heeft weten te houden. Dus is het de Amsterdammer Asscher niet aan te rekenen dat zijn referentiekader blauw is, als het om supermarkten gaat.

Maar Fair Produce zélf is ook geen toonbeeld van transparante communicatie. Hoewel het een lijstje heeft van goede en foute champignonverkopers – iets waarop zowel de programmamakers van Keuringsdienst van Waarde als Minister Asscher zich baseren – zegt Fair Produce dat Jumbo en ketens aangesloten bij inkoopvereniging Superunie geeneens over certificering door Fair Produce willen praten.

Maar C1000 – nota bene eigendom van Jumbo – en Superunieleden Jan Linders en Co-op doen het volgens Fair Produce wél goed. Dat is vreemd en vereist opheldering. Bovendien rept Fair Produce met geen woord over Plus, het qua omzet grootste lid van Superunie dat in woord en daad veel aan verduurzaming van het assortiment doet.

Een woordvoerder van Superunie zei het volgende in de uitzending van Keuringsdienst van Waarde: “Wij zijn een beetje vignet-moe als het gaat om iedere ngo of organisatie die iets bedenkt waarvan hij of zij zegt dat het niet is zoals het hoort”, waarna hij aangaf dat er bij Superunie niets bekend is over de vermeende misstanden.

Een onzinnig commentaar, maar wel een reactie die de vinger op de zere plek legt: supermarktorganisaties roepen die ‘vignet-moeheid’ over zichzelf af. Zolang ze zélf als merk niet het vertrouwen uitstralen dat het met maatschappelijk verantwoord ondernemen bij hen wel goed zit, is het Fair Produce keurmerk en al die andere vignetten bittere noodzaak.

Zelfs een sterk merk als Albert Heijn ontkomt er niet aan. Het is wederom een bewijs dat de Nederlandse supermarktsector nog een lange weg heeft te gaan bij de ontwikkeling van een imago als duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfstak.